top of page

A GESZTENYE FOTÓ. ADATKEZELÉSI ÉS ADATBIZTONSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

1. BEVEZETÉS

A jABU DESIGN ev. (201 Páty, Móricz Zsigmond u 52 (a továbbiakban Gesztenye Fotó, szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A jelen nyilatkozat célja, hogy biztosítsa a személyes adatok alaptörvény szerinti védelmének érvényesülését, az információs önrendelkezés megvalósulását, továbbá, hogy a vállalkozás által kezelt személyes adatok tekintetében meghatározza az adatkezelés során irányadó adatvédelmi és adatbiztonsági szabályokat. A szabályok kiterjednek a vállalkozás egészére és a foglalkoztatottakra is.

www.gesztenyefoto.hu címen elérhető szolgáltatás adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.gesztenyefoto.hu honlapon.

A gesztenye Fotó fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük, írd meg nekünk, és munkatársunk megválaszolja kérdésedet

A Jabu Design a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

Elolvasom a teljes dokumentumot (.pdf)

bottom of page