top of page

Adatvédelmi nyilatkozat

 

A gesztenyeFotó tulajdonosa, Sipos-Honti Nikolett kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok védelmére és a hatályos adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek betartására, hogy felhasználóinak érdekei ne sérülhessenek. Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat ismeretében eldönthetik, mely adataikat osztják meg a gesztenyeFotóval.

 

Személyes adatok megadása, módosítása, törlése

A személyes adatok megadása minden esetben önkéntes. Azokat a gesztenyeFotó kizárólag az itt meghatározott céllal és módon használja fel. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a weboldal használatával, az ajánlatkérés elküldésével, illetve a hozzászólás önkéntes küldésével adja meg.

A gesztenyeFotó weboldalát személyes adatainak felfedése nélkül is megtekintheti, vannak azonban olyan plusz szolgáltatások (például: árajánlat kérés), amelyek igénybevételéhez mindenképpen szükséges bizonyos adatok megadása. A kötelezően kitöltendő adatmezők minden esetben jelöltek.

Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért az azt megadó személy felel.

Amennyiben Felhasználó szükségét érzi, előzetesen megadott személyes adatai a +36 70 332 68 44-es telefonszámon vagy a gesztenyefoto@gmail.com e-mail címen keresztül, illetve postai úton (2071 Páty, Móricz Zs. u 52) módosíthatóak. Ugyanezen elérhetőségeken kérheti azok végleges törlését is.

 

Gyermekek jogai

A gesztenyeFotó nem kér vagy gyűjt személyes adatokat 14 éves vagy annál fiatalabb gyermekektől, s nem értékesíti termékeit és szolgáltatásait gyermekek számára. Amennyiben a gesztenyeFotó tudomására jut, hogy weboldalán gyermekkorú személy adatait adták meg, mindent megtesz azért, hogy mielőbb törölje ezen adatokat. Amennyiben egy szülő kéri gyermeke vonatkozásában az adatok törlését azt megelőzően, hogy a gesztenyeFotó felfedezte és törölte volna az adatokat, természetesen eleget tesz ennek a kérésnek.

 

Az adatkezelés célja, felhasználása és közzététele

A gesztenyeFotó a megadott adatokat a felhasználó által kért árajánlatok elküldése, azok személyre szabhatósága érdekében kéri és használja fel.

A hozzászólásokhoz megadott e-mail címeket és neveket a gesztenyeFotó kizárólag a weboldal biztonsága érdekében kéri, azokat semmilyen további céllal nem használja.

Az adatokat kizárólag levelezésében és az ajánlatokban tárolja. Nem tart fent önálló adatbázist. A Felhasználók által megadott személyes adatokat a gesztenyeFotó közvetlen üzletszerzés, valamint az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kizárólag a Felhasználó előzetes tájékoztatását és engedélyadását követően használhatja. Ilyen esetben az adatkezelés időtartama az ilyen célú adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásáig terjed.

A gesztenyeFotó a weboldal látogatottságának növelése és üzletfejlesztésének érdekében a Google Analytisc-ben statisztikai adatokat gyűjt Felhasználóiról. Ezeket nem adja ki harmadik félnek és nem használja fel más célra.

A gesztenyeFotó a Felhasználó személyes adatait minden esetben az Adatvédelmi Nyilatkozatnak, az előzetes tájékoztatásnak és engedélynek megfelelően használja fel, azokat harmadik félnek nem adja ki.

A gesztenyeFotó weboldala a Felhasználók széleskörű tájékoztatása érdekében más oldalakra mutató hivatkozásokat tartalmazhat. gesztenyeFotó arra törekszik, hogy kizárólag olyan oldalakhoz kapcsolódjon, melyek betartják minőségi elvárásait és elkötelezettek a személyiségi jogvédelem iránt. Ugyanakkor az ilyen oldalak adatvédelmi gyakorlatáért és tartalmáért nem vállal felelősséget.

Amennyiben gesztenyeFotó tudomást szerez arról, hogy a Felhasználó

  • harmadik személy személyes adatait adja meg

  • az oldalon nyilvánosan hozzáférhető, illetve jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személy jogait megsértő módon használ fel

  • az oldal használata során kárt okoz

megteszi a szükséges jogi intézkedéseket, s mindent elkövet, hogy az eljáró hatóságokat segítse.

Amennyiben a Felhasználó harmadik fél személyes adatait adja meg vagy használja fel, akkor kizárólag az adott Felhasználó felel az adatkezelésre vonatkozó jogszabályi követelmények teljesítéséért. A weboldalon megadott személyes adatok felhasználhatók bírósági vagy más hatósági idézés, felhívás, megkeresés alapján.

 

Cookie-k

A „cookie” egy olyan kis adatfájl, amelyet a webhely küld és tárol a Felhasználó merevlemezén. A gesztenyeFotó arra használja a cookie-kat, hogy átfogóbb képet kaphasson oldala látogatottságáról és Felhasználói érdeklődési köréről, ezzel együtt pedig megkönnyítse a weboldalon történő tájékozódást. Mindezt azzal a céllal teszi, hogy weboldalát és szolgáltatásait minél jobban a Felhasználók igényeire szabja. A megfigyeléseket során a Felhasználók személyes adatai azonosíthatatlanok maradnak. A legtöbb böngésző alapértelmezésben elfogadja a „cookie”-kat, de a biztonsági beállítások módosításával elutasíthatja ezeket.

 

Az adatkezelés időtartama

A felhasználó által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó igényeinek kiszolgálása szükségessé teszi, vagy Felhasználó nem kéri azok törlését.

 

Az összegyűjtött adatok biztonsága

A gesztenyeFotó törekszik arra, hogy személyes adatait és azok minőségét védje például jelszóval történő hozzáféréssel és merevlemez titkosítással.

 

Változások az Adatvédelmi Nyilatkozatban

A gesztenyeFotó fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Erről Felhasználót megfelelő módon tájékoztatni kell. A szolgáltatás további felhasználásával a Felhasználók a megváltozott szabályzatot tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség. A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat utolsó módosításának dátuma: 2015. december 15.

 

Kapcsolatfelvétel

A felhasználó jogérvényesíti lehetőségeit az Avtv., valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is.

Az adatok védelmére vonatkozó irányelvekkel kapcsolatban az alábbi e-mail címen veheti fel velünk a kapcsolatot:

gesztenyefoto@gmail.com

bottom of page